Rektorat, 15.10.2020

Magistarski rad/ Goran Gorašević/ Građevinski fakultetUniverzitet Crne Gore 
Građevinski fakultet Podgorica

objavljuje


da je magistarski rad  pod naslovom”Uticaj prethodnog naprezanja na deformacionu liniju konstrukcije mosta Moračica na autoputu Bar-Boljare”, autora Gorana Gorašević, Spec.Sci građ., izložen u dekanatu Građevinskog fakulteta i u Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore počev od 14.10.2020. godine.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Vijeću Građevinskog fakulteta u roku od 7 danaod isticanja ovog obavještenja.

 

Broj posjeta : 71