Rektorat, 16.10.2020

Magistarski rad/ Svetlana Perović/ Prirodno-matematički fakultetO B A V J E Š T E NJE

 

 

Magistarski rad pod nazivom “Biohemijske i antropometrijske karakteristike pacijenata sa Hypertensio arterialis u Crnoj Gori” kandidatkinje Svetlane Perović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 15. 10.  2020. godine.

 

 

                                                                   IZ DEKANATA PMF-a

 

Broj posjeta : 97