Rektorat, 16.10.2020

Magistarski rad/ Danko Petrić/ Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

 

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Magistarski rad «Povećanje faktora potiskivanja srednje vrijednosti signala instrumentacionog pojačavača od CMRR0 na 2×CMRR02 primjenom algoritamskog pristupa sa dinamičkom analognom obradom signala», kandidata Danka Petrića, Spec.Sci, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.

       

 

 

Broj posjeta : 94