Rektorat, 16.10.2020

Magistarski rad/ Andreja Komnenić/ Biotehnički fakultetObavještava se javnost da se magistarski rad kandidatkinje Andreje Komnenić "Proizvodnja matičnjaka (Melissa officinalis L.) po principima organske proizvodnje”,  nalazi u Centralnoj biblioteci UCG i biblioteci Biotehničkog fakulteta.

Rad se stavlja na uvid javnosti 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 94