Rektorat, 29.02.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Petar Šćepanović29.02.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA: PETAR ŠĆEPANOVIĆ

DOSIJE BR: M07/214

URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:  

IZVORI FINANSIRANJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U CRNOJ GORI SA OSVRTOM NA MEĐUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE

    Mentor: Prof. dr Anđelko Lojpur

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 29.02. 2016. DO 14.03. 2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.