Rektorat, 16.10.2017

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Šemso KalačUNIVERZITET CRNE GORE

GRAĐEVINSKI FAKULTET

PODGORICA

 

OBJAVLJUJE

 

da je magistarski rad pod naslovom “Analiza čvrstoće i stabilnosti ljuski prema Eurokodu”, autora Šemsa Kalača, Spec.Sci građ., izložen u dekanatu Građevinskog fakulteta i u Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore počev od 17.10.2017. godine.

 

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Vijeću Građevinskog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.