Rektorat, 29.02.2016

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Ivana Mučalica29.02.2016.  Pravni fakultet


 

Magistrantkinja Ivana Mučalica, braniće magistarski rad pod naslovom "Pravni aspekti međunarodne saradnje u oblasti borbe protiv terorizma", dana, 02.03.2016.godine u 13,30h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1.Prof.dr Božidar Banović-Predsjednik Komisije (redovni profesor Fakulteta bezbjednosti Univerziteta u Beogradu)

2.Prof.dr Velimir Rakočević-mentor (vanredni profesor Pravnog fakulteta UCG)

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent Pravnog fakulteta UCG)