Rektorat, 02.03.2016

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Milena Burić02.03.2016.  Filološki fakultet


 

 

Mr Milena Burić predala je doktorsku disertaciju
Jezik i stil u narodnim epskim deseteračkim pjesmama

 

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

1. Prof. dr Zorica Radulović, Filozofski fakultet u Nikšiću

2. Prof. dr Rajka Glušica, Filozofski fakultet u Nikšiću

3. Prof. dr Hasnija Muratagić-Tuna, Filozofski fakultet u Sarajevu

napisala je Izvještaj i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Milene Burić i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.