Rektorat, 10.03.2016

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Miroslav Kukavičić10.03.2016.  Građevinski fakultet


Objavljuje da je magistarski rad pod naslovom “Koncipiranje projekta izgradnje nove željezničke pruge”, autora Miroslava Kukavičića, dipl.inž.građ., izložen u dekanatu Građevinskog fakulteta i u Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore počev od 10.03.2016. godine.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Vijeću Građevinskog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.