Rektorat, 17.11.2020

Magistarski rad/ Ana Bakota/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Ana Bakota, javno će braniti master rad na temu:”Analiza uticaja sektora turizma na smanjenje nezaposlenosti na primjerima zemalja Crne Gore i Hrvatske” pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Milivoje Radović, predsjednik
  2. Prof. dr Danijela Jaćimović, mentor
  3. Prof. dr Boban Melović, član

Odbrana će se održati dana 24.11.2020.godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 74