Rektorat, 18.11.2020

Magistarski rad/ Milica Adžić/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Milica Adžić, javno će braniti master rad na temu:” Harmonizacija revizorske prakse Evropskog revizorskog suda i Državne revizorske institucije u cilju zaštite interesa poreskih obveznika” pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Milan Lakićević, predsjednik
  2. Prof. dr Mirko Andrić, mentor
  3. Prof. dr Ana Lalević Filipović, član

Odbrana će se održati dana 24.11.2020.godine sa početkom u 12:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 96