Rektorat, 18.11.2020

Magistarski rad/ Tara Velimirović/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Tara Velimirović, javno će braniti master rad na temu:” Analiza faktora koji determinišu stanje i perspektivu primjene cloud computing tehnologije u računovodstvu u Crnoj Gori” pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Milan Lakićević, predsjednik
  2. Prof. dr Ana Lalević Filipović, mentor
  3. Prof. dr Milijana Novović Burić, član

Odbrana će se održati dana 24.11.2020.godine sa početkom u 13:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 74