Rektorat, 11.03.2016

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Olga Vojičić-Komatina11.03.2016.  Filološki fakultet


 

Mr Olga Vojičić-Komatina predala je doktorsku disertaciju
Crnogorska poezija između dva svjetska rata

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:
1. Dr Tatjana Bečanović, vanredni profesor Filološkog fakulteta u Nikšiću
2. Dr Perina Meić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Mostaru
3. Dr Sanjin Kodrić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu

napisala je Izvještaj i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Olge Vojičić-Komatina i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.