Rektorat, 16.03.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Kapetanović Melida16.03.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA: KAPETANOVIĆ MELIDA
DOSIJE BR: M11/28
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

RAČUNOVODSTVENI KONCEPT PODRUČJA ODGOVORNOSTI SA OSVRTOM NA KOMPANIJE U CRNOJ GORI
Mentor: Prof. dr Ana Lalević-Filipović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 16.03. 2016. DO 30.03. 2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.