Rektorat, 30.10.2017

Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Valentina ŠćepanovićUNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

PODGORICA

O b a v j e š t e nj e

 

Valentina Šćepanović,  braniće magistarski rad pod nazivom

 

„Hemijski sastav i antimikrobni potencijal etarskih ulja odabranih taksona“

 

u četvrtak 02. 11. 2017. godine u 12 časova u svečanoj sali 225 pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Slađana Krivokapić, van. prof. Prirodno-matematičkog fakulteta UCG u Podgorici - predsjednik
  2. Dr Biljana Damjanović-Vratnica, red. prof. Metalurško-tehnološkog fakulteta UCG u Podgorici - član
  3. Dr Svetlana Perović, van. prof. Prirodno-matematičkog fakulteta UCG u Podgorici - mentor