Rektorat, 31.12.2020

Konkurs za objavljivanje nastavne literature i ostalih nekontinuiranih publikacija 2021. godineX

Uređivački odbor na Univerzitetu Crne Gore, raspisaće sjutra, 1. januara 2021. godine, Konkurs za objavljivanje nastavne literature i ostalih nekontinuiranih publikacija 2021. godine, u skladu sa Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore. 

Pravo podnošenja prijave na Konkurs ima lice sa akademskim, odnosno naučnim zvanjem, koje je zaposleno na Univerzitetu, kao i lice koje je steklo uslove za odlazak u penziju na toj instituciji, ukoliko je većinu radnog staža provelo na njoj.

Prijava na konkurs, sa pratećom dokumentacijom se podnosi u elektronskoj formi, u skladu sa članom 19 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore.

Odbor, odnosno Komisija ima pravo da zatraži da se prijava na konkurs dostavi i u štampanom obliku.

Na Konkurs može biti prijavljeno djelo koje pretenduje da se objavi kao univerzitetska nastavna literatura: udžbenik, monografija, priručnik, odnosno u vidu ostalih nekontinuiranih publikacija.

Uređivački odbor postupa u dijelu Konkursa koji se odnosi na prijave za nastavnu literaturu, dok je Uređivačka komisija organizacione jedinice nadležna da postupa po prijavama za ostale nekontinuirane publikacije.

Elektronskoj platformi za prijavu na Konkurs, na kojoj se nalazi uputstvo za prijavljivanje i konkursna dokumentacija, moguće je pristupiti putem sajta Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me, u dijelu posvećenom Uređivačkom odboru, odnosno na internet stranici https://izdavacka.ucg.ac.me/.

Konkurs traje do isteka kalendarske godine.

Podnosilac prijave je dužan da nepotpunu prijavu dopuni u roku od petnaest (15) dana, u suprotnom, smatraće se da je odustao od dalje procedure.

 

Tekst Konkursa će biti dostupan i na stranici Uređivačkog odbora na Univerzitetu Crne Gore: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/3/objava/5116-konkursi  

 

Broj posjeta : 569