Rektorat, 18.01.2021

Konačna rang lista za dodjelu novčanih sredstava (kredita) za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne GoreKomisija za dodjelu novčanih sredstava za poboljšavanje uslova stanovanja i za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore dodjelom novčanih sredstava (kredita), na  današnjoj sjednici utvrdila  je

Konačnu rang listu za dodjelu novčanih sredstava (kredita) za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore po Oglasu za dodjelu novčanih sredstava (kredita) za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore( Bilten UCG, br. 489/20) za akademsko osoblje sa akademskim zvanjem.

 

Konačna rang lista je dostupna na linku: https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_10/objava_101957/fajlovi/Konacna%20rang%20lista%20Akademsko%20osoblje%20sa%20akademskim%20zvanjem%2018%2001%202021.pdf

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1147