Rektorat, 12.02.2021

Za v.d. rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović, razriješen rektor prof. dr. Danilo Nikolić  Upravni odbor Univerziteta Crne Gore imenovao je danas za vršioca dužnosti rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimira Božovića,  nakon razrješenja dosadašnjeg rektora UCG prof. dr Danila Nikolića.

Za imenovanje profesora Božovića glasalo je 10 članova Upravnog odbora, dok je tri bilo protiv, a jedan je bio uzdržan.  

Nikolić je razriješen na osnovu inicijative pet članova Upravnog odbora, prof. dr  Vladimira Božovića, dr Budimira Aleksića, dr Milene Burić, te studenata Milene Šekularac i Danila Banovića.

Ova inicijativa je na danas održanoj sjednici podržana sa devet glasova članova Upravnog odbora UCG, dok je pet članova bilo protiv.

U inicijativi se navodi da je sloboda mišljenja i izražavanja, odnosno akademska sloboda, kontinuirano, direktno ili indirektno sputavana od pojedinih članova upravljačke strukture Univerziteta, a posebno rektora kao najistaknutijeg i najodgovornijeg.

Takođe, kao jedan od razloga za inicijativu, navedeno je i narušavanje principa ravnopravnosti, pravičnosti, ali i kršenja zakonitosti, normi Statuta UCG, pri čemu su mnogi slučajevi imali i „svoj sudsko-pravni epilog na štetu Univerziteta“, a „neke od pravosnažnih presuda se ne izvršavaju, što predstavlja krivično djelo...“

Pored primijećenog narušenog odnosa sa predstavnicima civilnog društva i uočenog nezadovoljstva akademskog i neakademskog osoblja načinom ophođenja razriješenog rektora, u inicijativi se navodi i stav da rukovodstvo Univerziteta nije dovoljno uticalo na rješavanje tradicionalnih studentskih problema. Prije svega, navodi se u inicijativi, misli se na „problem hiperprodukcije diploma, rangiranje univerziteta, infrastrukturu, kao i praktičnu nastavu na univerzitetu“.

„Nadalje, čvrsto vjerujemo da je vrh Univerziteta Crne Gore često postavljao SPUCG za prvu liniju odbrane od raznih „napda“ od strane javnosti što je dovelo do situacija u kojima su studentski predstavnici preuzimali odgovornost i kada to nije bilo opravdano“, stoji u inicijativi.  

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je danas pokrenuo i postupak za izbor generalnog sekretara Univerziteta Crne Gore.

Predsjednica Upravnog odbora UCG prof. dr Rajka Glušica kazala je da će Konkurs za izbor generalnog sekretara biti objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori.

„Generalni sekretar se bira na period od četiri godine, a prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, uz odgovarajuću dokumentaciju i kvalifikacije propisane konkursom“, kazala je Glušica.

Povod pokretanja ovog postupka je ostavka prethodnog generalnog sekretara Tijane Prelević, na lični zahtjev, prije isteka četvorogodišnjeg mandata. Prelević je na poziciji generalnog sekretara bila izabrana  14. maja 2019. godine.

Tema današnje sjednice su bili i akti Službe za unutrašnju reviziju, odnosno, utvrđen je Godišnji plan rada ove službe, a članovi Upravnog odbora su se, između ostalog, upoznali sa Godišnjim izvještajem o radu ove službe za 2020. godinu, kao i sa Konačnim izvještajem revizije ličnih primanja od sopstvenih sredstava za zaposlene na Univerzitetu Crne Gore,odnosno na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo.

Takođe, usvojen je Finansijski izvještaj Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra, za 2020. godinu,  uz upoznavanje Upravnog odbora UCG sa radom i finansijskim poslovanje USKC-a.

Razmatrani su i izvještaji organizacionih jedinica o odbranjenim magistarskim radovima.

Broj posjeta : 1479