Rektorat, 15.02.2021

SPUCG: Javni studentski čas danas na tri lokacijeX

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore organizuje javni čas na temu: "Ključni problemi studenata Univerziteta Crne Gore", 15. februara 2021. godine na tri lokacije.

Na Pravnom fakultetu, u Podgorici, u sali 3, čas počinje u 10.00 sati, na Elektrotehničkom fakultetu u 12:15 časova u sali 18, i u 12.00 sati, u sali 328, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Na javnom času u Nikšiću će prisustvovati i Uprava Filozofskog fakulteta UCG.

Razgovaraće se o najvažnijim aspektima studiranja i mogućnostima za njegovo unaprijeđivanje. Riječ će imati svako ko bude želio da učestvuje.

Broj posjeta : 328