Rektorat, 18.02.2021

O daljem razvoju Univerziteta Crne Gore sa dekanima fakulteta i direktorima institutaVršilac funkcije rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović i predsjednica Upravnog odbora UCG prof. dr Rajka Glušica sastali su se tokom protekla dva dana sa dekanima fakulteta i direktorima instituta Univerziteta sa ciljem uspostavljanja dobre komunikacije i definisanja prioriteta i pravaca daljeg rada i razvoja Univerziteta Crne Gore.

Dekani i direktori su predstavili prioritetne i aktuelne oblasti djelovanja na organizacionim jedinicama kojima upravljaju, kao i na brojne operativne, tehničke i finansijske izazove sa kojima se suočavaju.

Ukazali su na potrebu razvoja organizacionih jedinica u pogledu modernizacije i optimizacije infrastrukturnih kapaciteta, polazeći od adaptacije i rekonstrukcije neuslovnih i nedovoljnih univerzitetskih zgrada, pa do digitalizacije nastavnih servisa i opreme, a sve u pravcu poboljšanja uslova studiranja, unapređenja sistema podrške studentima i neometanog toka nastavnog procesa.

Tema je bila i unapređenje materijalnog statusa i kvalitetne (re)produkcije nastavnog kadra sa kvalitetnim svršenim studentima, te  stvaranje preduslova za njihovo zadržavanje na matičnoj instituciji.

Dekani su se osvrnuli, takođe, i na potrebu izmjene pravne regulative koja u određenim segmentima ne prepoznaje specifičnosti pojedinih nauka.

Vršilac funkcije rektora Božović i predsjednica Upravnog odbora Glušica zahvalili su se dekanima i direktorima na saradnji i svim dobijenim informacijama o stanju na organizacionim jedinicama i izrazili nadu da će sve probleme rješavati udruženim radom i zajednički raditi na unapređenju Univerziteta Crne Gore.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/o-daljem-razvoju-univerziteta-crne-gore-sa-dekanima-fakulteta-i-direktorima-instituta

http://rtcg.me/vijesti/drustvo/310777/ucg-potrebna-modernizacija-bolji-uslovi-za-kadar-i-studente.html

https://www.antenam.net/drustvo/189690-bozovic-i-glusica-razgovarali-sa-dekanima-fakulteta-i-direktorima-instituta

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1298