Rektorat

Anketa - studentsko vrednovanje nastave
Anketa - studentsko vrednovanje nastave

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore je u saradnji sa Centrom za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore započeo promotivnu kampanju vrednovanja nastave za studijsku 2020/2021. godinu, odnosno ankete.

Pozivamo sve studente Univerziteta Crne Gore da svojim učešćem u ovoj anketi, unaprijede nastavu.

Organizovanje ove ankete je u skladu sa postupkom samoevaluacije, odnosno Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta i Pravilima studiranja na osnovnim studijama.

Broj posjeta : 701