Rektorat

Profesor Dragan Radulović održao predavanje o ulozi matematičara i programera u modernom svijetu algoritama i biznisa
"Pojam algoritma predstavlja miks matematike, kompjutera i aplikacija, zapravo algoritam čini ključ svega", riječi su profesora Dragana Radulović sa Univerziteta Florida Atlantik koji je danas održao gostujuće predavanje na temu "Uloga matematičara i programera u modernom svijetu algoritama i biznisa".

Profesor Radulović govorio je o preklapanju teorije vjerovatnoće i matematičke statistike. Dodatno, predstavio je trendove i aplikacije matematike u modernom svijetu biznisa i sporta, generalne ideje i ostvarene rezultate.

Govoreći o sopstvenom iskustvu, studentima je kroz konkretne primjere objasnio po kojem principu funkcioniše algoritam i na koji način se dolazi do rješenja pri obavljanju nekog posla. On se osvrnuo na detekcije bolesti kod pacijenata i američkog profesionalnog sporta - hokeja.

"Ogroman broj podataka koji nas okružuje zahtijeva da, pri rješavanju određenog problema, imamo i povratnu informaciju. U slučaju detekcije bolesti kod pacijenata povratna informacija vodila je krajnjem rezultatu koji je bio binarnog tipa - ozdravio/la je ili nije ozdravio/la", kazao je profesor Radulović.

Na kraju predavanja uslijedila je konstruktivna rasprava profesora i studenata kroz pitanja i odgovore na teme programiranja i matematike. Profesor ih je upoznao sa mogućnostima zaposlenja i razvojem njihovih karijera na području matematike i kompjuterskih nauka.

 

 

Broj posjeta : 344