Rektorat

Univerzitet Crne Gore i Matematički institut SANU uspostavili saradnju




Na poziv direktora dr Zorana Ognjanovića, direktora Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu, vršilac funkcije rektora Univerziteta Crne Gore, prof. dr Vladimir Božović, posjetio je ovu instituciju povodom razgovora o uspostavljenju saradnje između ove dvije institucije.

Rektor Božović i direktor Ognjanović su razmotrili polja saradnje u kojima se mogu pokrenuti konkretne aktivnosti, prvenstveno u projektima naučnoistraživačkog rada u oblasti matematike, mehanike i kompjuterskih nauka, te uspostavljanje saradnje između istraživačkih grupa sa sličnim naučnim interesima, razmjena kadra, podrška mladim talentima. Poseban akcenat je na transferu tehnologija, na pronalasku rješenja koje zahtijeva savremena nauka, industrija i tržište, te njihova primjena i valorizacija u cilju efikasnosti raznih segmenata razvoja društva. Imajući u vidu rapidan razvoj tehnologija na globalnom nivou, naročito u oblasti informacionih tehnologija i kompjuterskih nauka, mogućnosti za primjenjivost naučnih rezultata su veće nego ikada.  

Matematički institut SANU, institucionalni član Evropskog matematičkog društva, je naučni institut koji se bavi naučnoistraživačkim radom u oblasti matematike, mehanike i kompjuterskih nauka. Za institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju proglašen je 2021. godine.

Medijske objave:

https://www.aktuelno.me/crna-gora/univerzitet-crne-gore-i-matematicki-institut-sanu-uspostavili-saradnju/

https://fosmedia.me/infos/drustvo/univerzitet-crne-gore-i-matematicki-institut-sanu-uspostavili-saradnju

https://borba.me/univerzitet-crne-gore-i-matematicki-institut-sanu-uspostavili-saradnju/

https://gradski.me/2021/06/19/univerzitet-crne-gore-i-matematicki-institut-sanu-uspostavili-saradnju/

https://www.cdm.me/drustvo/univerzitet-crne-gore-i-matematicki-institut-sanu-uspostavili-saradnju/

https://www.portalanalitika.me/clanak/univerzitet-crne-gore-i-matematicki-institut-sanu-uspostavili-saradnju

 

Dokumenti

Broj posjeta : 377