Rektorat, 23.11.2017

Erasmus + program 2018: Crnogorski studenti na praksi u EvropiStudenti Univerziteta Crne Gore od ove godine će kroz Erasmus+ program, osim mobilnosti radi pohađanja nastave na stranim univerzitetima, moći da se stručno usavršavaju kroz praktičan rad u kompanijama u Evropskoj uniji što je od neprocjenjivog značaja za razvoj znanja i kompetencija. To je saopštio v.f. rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić na Info danu o Erasmus + programu za 2018. godinu, koji je Nacionalna Erasmus + kancelarija organizovala u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore u zgradi Rektorata UCG.

On je kazao da je internacionalizacija oduvijek bila jedno od strateških opredjeljenja Univerziteta, počev od prvog sporazuma 1975. godine, pa do danas, kada Univerzitet Crne Gore ima 130 potpisanih sporazuma  sa partnerskim  univerzitetima iz 35 zemalja.

„Mobilnost je od neprocjenjive važnosti za studente, akademsko i neakademsko osoblje i njihov dalji profesionalni razvoj“ istakao je on.

U proteklih devet godina, kazao je Nikolić, Univerzitet Crne Gore učestvovao je u 16 Erasmus Mundus partnerstava, dok je oko 300 studenata i istraživača bilo na razmjeni. Kada je riječ o kreditnoj mobilnosti u okviru Erasmus+ programa, sklopljena su 73 ugovora, a 290 studenata i istraživača bilo na razmjeni do sada.

Univerzitet Crne Gore je, naveo je v.f. rektora Nikolić, kroz Tempus program, koji je prethodio programu Erasmus + programu, dugi niz godina dobijao značajnu podršku za izgradnju kapaciteta i reformu sistema visokog obrazovanja, što je doprinijelo i povećanju međunarodne vidljivosti Univerziteta.

 „Trenutno se realizuje osam projekata za izgradnju kapaciteta – od kojih je jedan koordinatorski (Pravni fakultet) i sedam u kojima Univerzitet Crne Gore učestvuje u svojstvu partnera“, kazao je Nikolić.

On je najavio da  Univerzitet, sada sa već značajnim iskustvom u realizaciji projekata, planira da i dalje izgrađuje sopstvene kapacitete kroz ovaj i buduće programe.

„Osim projekata mobilnosti, trenutno je u fokusu, apliciranje za fondove koji će omogućiti realizaciju strateških pravaca razvoja Univeziteta Crne Gore, a koji će obuhvatiti oblasti kao što su internacionalizacija univerziteta, cjeloživotno učenje, jačanje veza između obrazovanja, istraživanja i inovacija, razvoj i uvođenje novih pristupa i instrumenata za donošenje odluka i monitoring, osiguranje kvaliteta na nivou programa i institucije, jačanje istraživačkih kapaciteta, karijerna orijentacija, dalji razvoj okvira kvalifikacija“, naveo je v.f. rektora prof. dr Danilo Nikolić.

U okviru programa koji se tiču unapređenja nastavnog procesa, on je najavio da će UCG nastaviti da aplicira na programe koji se odnose na modernizaciju kurikuluma, nastavnih materijala i metoda, bolje povezivanje sa biznis zajednicom i društvom, nove oblike učenja i predavanja, kao i instrumente i metode za usavršavanje akademskog i administrativnog osoblja.

Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Avio Orav je kazao da se u godini kada se obilježava 30 godina Erasmus programa bilježi mobilnost od oko tri miliona studenata u zemljama EU.

„Evropske zemlje nude neke od najboljih edukacija u svijetu i neke od najboljih poslovnih mogućnosti“, istakao je on, navodeći prednost Erasmus + programa čiji budžet, u okviru novog konkursa, iznosi gotovo 140 miliona eura. Ove godine, dodao je Orav, aplikanti iz Crne Gore su ponovo imali dobre rezultate prilikom apliciranja i sada postoje tri projekta na temu energetskog tržišta, sa tri različite obrazovne institucije visokog obrazovanja.

Generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministrastvu prosvjete Mubera Kurpejević je ukazala na mogućnost izgradnje i unapređenja kapaciteta kao jednu od prednosti Erasmus programa, što smatra veoma važnim u implementaciji obrazovnih politika. 

„Trenutno u Crnoj Gori se realizuje 12 projekata, što svakako nije malo u zemlji koja ima četiri univerziteta, pri čemu sve ustanove visokog obrazovanja učestvuju u Erasmus+ projektima“, kazala je ona i ohrabrila sve zainteresovane da apliciraju i u okviru Žan Mone programa, koji ima za cilj da podigne svijest i znanje o evropskim integracijama. 

Najvažnija prednost za mlade ljude, dodala je Kurpejević, je mobilnost, u okviru ukupno 104 bilateralna sporazuma i iskustvo i znanje koje mogu donijeti u svoju zemlju.

Koordinator nacionalne Erasmus+ kancelarije Vanja Drljević, koja je predstavila Program, opisala je mobilnost rečenicom jednog studenta sa razmjene - da to nije „samo jedna godina života, već čitav život u jednoj godini“. Utoliko prije što je pored studiranja, sada omogućena i praksa, dodala je ona.

Drljević je savjetovala svima zainteresovanima da razmotre mogućnosti koje Erasmus plus nudi, posebno u okviru projekata institucionalne saradnje. Ona je ukazala i da treba uparijediti prostor za saradnju u crnogorskim okvirima, kada je riječ o poboljšanju broja dolaznih studenata, a u pogledu omogućavanja nastave na engleskom jeziku.

O događaju se možete informisati dodatno i na linku .

Dokumenti