Rektorat

Pokrenuti postupci za izbor dekana Mašinskog i Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Pokrenuti postupci za izbor dekana Mašinskog i Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Postupci za pokretanje izbora za dekana Mašinskog i dekana Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, pokrenuti su danas na sjedinici Upravnog odbora UCG, kojom je predsjedavala prof. dr Rajka Glušica.

Postupci za izbor dekana su za trogodišnji mandatni period, a izborne radnje su utvrđene posebnom odlukom Upravnog odbora UCG.

Aktuelni dekani kojima ističe mandat su prof. dr Igor Vušanović na Mašinskom fakultetu i prof. dr Tatjana Jovović na Filološkom fakultetu.

Konkursi za izbor dekana se objavljuju u Biltenu Univerziteta Crne Gore i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, a prijave se podnose u roku od 15 dana od objave konkursa u dnevnom listu.

„Danas  je utvrđen i broj studenata za postdiplomske specijalističke samofinansirajuće studije, kojim je predviđeno ukupno 2.119 mjesta, a na osnovu predloga Senata Univerziteta Crne Gore“, saopštila je predsjednica Glušica nakon održane sjednice.

Takođe, usvojena je visina školarine koja je analogna visini za prethodnu studijsku 2020/2021. godinu.

„Studentima koji se po prvi put upisuju u prvu godinu specijalističkih studija u st. 2021/22. godini odobrava se plaćanje naknade za studiranje u tri rate po semestru, i to u rokovima za zimski i ljetnji semestar. Za zimski, prva rata je prilikom upisa studijske godine, druga 1. novembra .2021. godine i treća 20. decembra ove godine. Za ljetnji semestar, u 2022. godini, prva rata je 15. februara, druga rata je 15. aprila, a treća 1. juna“, saopštila je predsjednica Glušica.

Tačke dnevnog reda iz oblasti finansijskog poslovanja Univerziteta Crne Gore su takođe bile razmatrane na današnjoj sjednici Upravnog odbora UCG.

Broj posjeta : 499

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.