Rektorat

Verifikovan upis 3.127 studenata na prvu godinu osnovnih studija UCG
Na osnovu izvještaja Centralne komisije o upisu na osnovne studije, za studijsku 2021/22. godinu i pojedinačnih odluka o upisu na organizacionim jedinicama, Senat Univerziteta Crne Gore kojim predsjedava prof. dr Vladimir Božović, danas je verifikovao upis 3.127  kandidata na osnovne studije UCG u tri roka.

Imenovane su recenzentske komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, po konkursima za izbor u akademsko zvanje na Ekonomskom, Pravnom, Metalurško-tehnološkom i Fakultetu dramskih umjetnosti. Usvojeni su i prijedlozi organizacionih jedinica u cilju realizacije  postupka za sticanje akademskog naziva doktora nauka za 13 kandidata na Ekonomskom, Elektrotehničkom, Filološkom, Medicinskom, Građevinskom, Pomorskom fakultetu Kotor, Prirodno-matematičkom fakultetu i Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje. Usvojeni prijedlozi tiču se ocjene o ispunjenosti uslova i imenovanja komisije za ocjenu doktorske disertacije, izvještaja o podobnosti teme i kandidata, podobnosti kandidata i teme, imenovanju mentora i komentora, ocjene podobnosti doktorske teze i kandidata.

Na istoj sjednici donijete su odluke o izboru u akademsko zvanje sedam kandidata (po biltenima UCG br. 533, 535 i 536), dok je jedan kandidat reizabran.

Nakon razmatranja prijedloga organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore i Senata po Javnom (eksternom) oglasu Univerziteta za angažovanje u nastavi u studijskoj 2021/22, Senat Univerziteta Crne Gore donio je odluku o angažovanju u nastavi za pomenutu studijsku godinu. Prilikom odlučivanja u obzir su uzete racionalizacija troškova, što veća pokrivenost nastave sopstvenim kadrom i prijavljeni kandidati koji su sa područja Crne Gore. U cilju očuvanja kvaliteta nastave vodilo se računa o naučnim odnosno umjetničkim referencama kandidata, prvenstveno radovima objavljenim u referentnim naučnim časopisima odnosno reprezentativnim referencama u umjetničkoj oblasti kojoj pripadaju predmeti za koje se konkurisalo.

Na sjednici Senata usvojen je i Prijedlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta o angažovanju za izvođenje nastave u istoj studijskoj godini. Takođe, Senat je usvojio i jedinu žalbu koja je stigla po osnovama principa afirmativne akcije, a koju je podnijela kandidatkinja za upis u prvu godinu studija Visoke medicinske škole UCG.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/verifikovan-upis-3127-studenata-na-prvu-godinu-osnovnih-studija-ucg

https://borba.me/senat-univerziteta-verifikovao-upis-3-127-kandidata-na-osnovne-studije/

https://volimpodgoricu.me/najcitanije/senat-univerziteta-verifikovao-upis-3-127-kandidata-na-osnovne-studije

https://www.in4s.net/verifikovan-upis-3-127-studenata-na-prvu-godinu-osnovnih-studija-ucg/

https://kodex.me/clanak/241736/verifikovan-upis-3-127-studenata-na-prvu-godinu-osnovnih-studija-ucg

https://fosmedia.me/infos/drustvo/verifikovan-upis-3127-studenata-na-prvu-godinu-osnovnih-studija-ucg

 

 

Broj posjeta : 1460

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.