Rektorat

Za predsjednicu Odbora za doktorske studije UCG imenovana prof. dr Biljana Šćepanović
Za predsjednicu Odbora za doktorske studije UCG imenovana prof. dr Biljana Šćepanović

Senat Univerziteta Crne Gore je putem elektronske sjednice, na prijedlog rektora prof. dr Vladimira Božovića, za predsjednicu Odbora za doktorske studije UCG imenovao prof. dr Biljanu Šćepanović, vanrednu profesoricu Građevinskog fakulteta, dok je za rukovodioca Interdisciplinarnog doktorskog studijskog programa Održivi razvoj imenovan prof. dr Radovan Stojanović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta. Takođe, imenovani su i članovi pomenutog Odbora koji je u funkciji stalnog stručnog tijela Senata.

Na osnovu izvještaja Centralne komisije o upisu na prvu godinu postdiplomskih master studija, za studijsku 2021/22. godinu i pristiglih odluka vijeća organizacionih jedinica, Senat UCG verifikovao je upis studenata na Biotehničkom, Elektrotehničkom, Filološkom, Filozofskom, Fakultetu političkih nauka, Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, Metalurško-tehnološkom, Muzičkoj akademiji, Pomorskom fakultetu Kotor, Pravnom i Fakultetu likovnih umjetnosti.  Pored toga, verfikovan je upis kandidata za upis na postdiplomske specijalističke studije na Arhitektonskom, Biotehničkom, Elektrotehničkom, Filološkom, Filozofskom, Fakultetu političkih nauka, Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, Medicinskom, Metalurško-tehnološkom, Pomorskom i Pravnom fakultetu.

Verifikovan je i upis kandidata u I godinu osnovnih studija na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje UCG za studijsku 2021/22. godinu,  u III upisnom roku, a u skladu sa odlukama Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Na sjednici je data saglasnost za angažovanje 12 profesora UCG u realizaciji nastave na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta. Takođe, prema prijedlogu Vijeća Elektrotehničkog fakulteta, donijeta je odluka o izmjenama u organizaciji nastave na ovom Fakultetu za studijsku 2021/22. godinu.

 

Medijske objave:

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/570653/scepanovic-predsjednica-odbora-za-doktorske-studije-ucg

https://www.portalanalitika.me/clanak/biljana-scepanovic-predsjednica-odbora-za-doktorske-studije-ucg

https://www.pobjeda.me/clanak/biljana-scepanovic-predsjednica-odbora-za-doktorske-studije-ucg

 

 

 

Broj posjeta : 928

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.