Rektorat

Radunović reizabran za dekana Medicinskog fakulteta, pokrenuti postupci za izbor dekana Pravnog i Ekonomskog fakulteta
Na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, kojom je predsjedavala prof. dr Rajka Glušica, danas su razmatrana kadrovska i studentska pitanja, kao i redovno finansijsko poslovanje Univerziteta.

Za dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore reizabran je prof. dr Miodrag  Radunović, za trogodišnji mandatni period 2021-2024. On je izabran na osnovu predloga Vijeća Medicinskog fakulteta, koji je uvažio i rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović, imajući u vidu biobibliografske reference kandidata.

Zbog isteka mandata aktuelnih dekana na Pravnom, prof. dr Anete Spaić,  i Ekonomskom fakultetu, prof. dr Nikole Milovića, pokrenuti su postupci za izbor, a  posebnom odlukom Upravnog odbora utvrđene su izborne radnje.

Konkursi za izbor dekana se objavljuju u Biltenu Univerziteta Crne Gore i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, a prijave se podnose u roku od 15 dana od objave konkursa u dnevnom listu.

„Na predlog Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, koje posjeduje registar studenata sa invaliditetom, uz dostavljeni spisak, usvojena je odluka o oslobađanju naknade za studiranje studenata sa invaliditetom, za studijsku 2021/2022. godinu“, saopštila je predsjednica Rajka Glušica.

Broj posjeta : 906

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.