Rektorat

Konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne G0re u III roku biće objavljen sjutra
Konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne G0re u III roku biće objavljen sjutra

Konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu, u III upisnom roku, biće raspisan sjutra i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore (www.ucg.ac.me) i u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori.

Predsjednica Centra za doktorske studije UCG prof. dr Biljana Šćepanović kazala je da prijavu sa odgovarajućim dokazima kandidati treba da podnesu organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore zaključno sa petkom, 28. januara 2022. godine,  do 14.00h.

Image„Riječ je o osam organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, odnosno sljedećim fakultetima na kojima je preostalo 31 slobodno mjesto za upis u III roku: Biotehnički fakultet (3), Elektrotehnički fakultet (12), Fakultet za turizam i hotelijerstvo (2), Filološki fakultet(5), Mašinski fakultet(2), Metalurško-tehnološki fakultet (2),   Pomorski fakultet (4), Prirono-matematički fakultet (1)“, najavila je profesorica Šćepanović.

Od dokumentacije potrebne za upis, kandidat podnosi: diplomu (original ili ovjerenu kopiju) o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita, uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom/master studijskom programu, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

Visina školarine na doktorskim studijama, za studente upisane studijske 2021/2022. godine, utvrđena je Odlukom Upravnog odbora UCGi iznosi 250.00 eura po semestru za sve studijske programe.

Detalji uslova upisa biće opisani u tekstu konkursa za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu, u III upisnom roku.

Broj posjeta : 452

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.