Konkurs za sufinansiranje NID - istraživači koji su završili doktorske studije

28.06.2022


Konkurs za sufinansiranje NID - istraživači koji su završili doktorske studije

Ministarstvo će sufinansirati troškove doktorskih studija kandidata državljana Crne Gore, nakon odbrane doktorske disertacije u iznosu do 2.000,00 eura.

Ministarstvo će stimulisati istraživače koji su završili doktorske studije, a koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su odbranili doktorsku disertaciju na akreditovanim programima doktorskih studija u toku 2022. godine;
 • u slučaju da je doktorska disertacija odbranjena u inostranstvu, potrebno je da je u Crnoj Gori pozitivno završen postupak priznavanja inostrane obrazovne isprave;
 • da im nisu obezbijeđeni troškovi doktorskih studija u cjelini iz drugih izvora
 • (dokumentovati ovjerenom sudskom izjavom); 
 • da su državljani Crne Gore. 

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2022. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 40.000,00 €. 

Postupak podnošenja prijave 

Prijava se podnosi u štampanoj formi na adresu: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, Rimski trg bb, 81000 Podgorica  i uz prijavu je neophodno priložiti:

 • CV kandidata (Europass);
 • Uvjerenje o odbrani doktroske disertacije/Rješenje Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta ukoliko je stečena van Crne Gore;
 • Dokaze o visini troškova doktorskih studija;
 • Ovjerenu sudsku izjavu kandidata da mu nisu obezbijeđeni troškovi doktorskih studija u cjelini iz drugih izvora i u kom iznosu (u Osnovnom sudu ili kod Notara);
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Bibliografiju objavljenih naučnih radova;
 • Jedan štampani primjerak web stranice sa podacima istraživača u bazi „Naučna mreža“.

Kontakt osoba: Zorana Lakićević Milutinović, Direkcija za nacionalne programe, tel: 020/405-333, e-mail: zorana.lakicevic@mpnks.gov.me

Prijavni obrazac možete preuzeti u nastavku. 

Dokumenti

Broj posjeta : 217

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.