Prijave za upis u I godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore predalo ukupno 3.039 kandidata

05.07.2022


Prijave za upis u I godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore predalo ukupno 3.039 kandidata

Dvodnevno prijavljivanje kandidata za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/23. godinu, završeno je danas sa ukupno 3.039 predatih prijava. Većina kandidata, njih 2.652, predalo je dokumenta elektronskim putem, preko platforme upisi.edu.me. Konkursom za upis je ove godine predviđeno 3.344 mjesta na Budžetu. 

Broj ukupno prijavljenih kandidata po organizacionim jedinicama je sljedeći: Arhitektonski 87, Biotehnički 75, Ekonomski 393, Elektrotehnički 396, Fakultet dramskih umjetnosti 31, Fakultet likovnih umjetnosti 46, Fakultet političkih nauka 154, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 69, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 150, Filološki fakultet 135, Filozofski fakultet 283, Građevinski fakultet 76, Mašinski fakultet 75, Medicinski fakultet 441, Metalurško-tehnološki fakultet 73, Muzička akademija 21, Pomorski fakultet 146, Pravni fakultet 214, Prirodno-matematički fakultet 174.

Podsjećamo, testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 6. jula.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu od 7. do  8. jula 2022. godine. Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, Sportski novinari i treneri, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

Rasporedi polaganja predmeta i prijemnih ispita istaknuti su na stranicama organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 15. julom, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore. 

 

Broj posjeta : 2464

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.