Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u II roku biće raspisan sjutra

19.07.2022


Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/23. godinu, u II roku, biće raspisan sjutra. Tekst konkursa će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori i na zvaničnom sajtu Univerziteta (www.ucg.ac.me). Konkursom je u drugom roku predviđeno 1.013 mjesta na budžetu.   

Univerzitet organizuje, i u II roku, elektronsko prijavljivanje na konkurs. Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe fakulteta ili akademije. Prijave se  podnose ­21. jula 2022. godine, do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, polažu se 22. jula 2022. godine. 

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se u periodu od 23. do 25. jula 2022. godine.  Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Stomatologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života,  kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

Raspored termina polaganja predmeta i ispita biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 27. julom 2022. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Broj posjeta : 1653

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.