Prorektor Mićanović o upisu u III roku: Preostalo ukupno 774 mjesta

25.07.2022


U prva dva upisna roka, na Univerzitetu Crne Gore upisano je 2.619 kandidata, te će za treći upisni rok preostati ukupno 774 slobodna mjesta na Budžetu. Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija UCG za 2022/23. godinu,  u III roku, biće raspisan početkom septembra.

Prorektor za nastavu Univerziteta Crne Gore prof. dr Veselin Mićanović kazao je da je velik odziv kandidata bio već u I roku kada se prijavilo 2.405 kandidata, te da su mjesta popunjena, na studijskim programima Fakulteta političkih nauka, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, Medicinskog, Pravnog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta, ali i na zasebnim studijskim programima pojedinih fakulteta.

Image„Riječ je o studijskim programima za koje tradicionalno vlada veliko interesovanje. Svakako preporučujem kandidatima koji nisu uspjeli ili iz drugih razloga se nisu mogli prijaviti u prva dva roka, da okušaju svoju sreću na nekom od, takođe, perspektivnih, studijskih programa za koja su ostala napopunjena mjesta. Među njima je i Mehatronika - 38 mjesta, na Mašinskom fakultetu, za koju je nedavno dobijena licenca, pa je uključena u sam konkurs u II roku. Svakako, zbog potražnje na tržištu rada preporučujem i druga dva programa ovog fakulteta: Drumski saobraćaj - 27 i Mašinstvo - 43. Od tri studijska programa, na Elektrotehničkom fakultetu mjesta u III roku će biti samo na programu Eneregetika i automatika - 28, dok je na Građevinskom fakultetu preostalo 29 mjesta“, kazao je prorektor Mićanović.

On preporučuje da kandidati razmisle i o zanimanju inženjera, magistra ili doktora poljoprivrednih nauka, za koje, kroz svoje programe, obrazovanje nudi Biotehnički fakultet UCG. Mjesta ima na programima Biljna proizvodnja – 11, Animalna proizvodnja – 25, Mediteransko voćarstvo u Baru - 23, Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje u Bijelom Polju - 16.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu, dodaje on, popunjena su mjesta na programima Računarske nauke i Računarstvo i informacione tehnologije, dok su preostala mjesta na programima: Matematika -17, Matematika i računarske nauke - 9, Fizika -18 i Biologija – 16.

Konkurentnost na tržištu, kao i osnovu za dalje stručno i naučno usavršavanje, kandidati mogu imati i izborom programa na Metalurško-tehnološkom fakultetu, na programima Metalurgija i materijali – 32, Hemijska tehnologija – 12, Zaštita životne sredine -1.

„Na Pomorskom fakultetu  Kotor, koji u skladu sa međunarodnim standardima i konvencijama Međunarodne pomorske organizacije obrazuje i obučava buduće profesionalce u pomorstvu, mjesta ima na programima: Nautika i pomorski saobraćaj - 14, Brodomašinstvo - 23, Pomorska elektrotehnika - 49, Menadžment u pomorstvu i logistika - 23“, navodi prorektor Mićanović.

 „U trećem roku preostalih mjesta ima uglavnom na fakultetima Univerziteta Crne Gore koji su u Nikšiću:  na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje (Fizička kultura i zdravi stilovi života – 23, Sportski treneri i novinari - 25), na Filozofskom fakultetu (Filozofija -7, Geografija - 17, Istorija - 16, Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku-10),  Filološkom fakultetu – programima jezika i književnosti (Crnogorski - 25, Srpski - 33,  Engleski - 2, Ruski - 16, Italijanski – 33, Francuski - 35, Njemački - 23). Popunjena su mjesta na programima Sociologija, Pedagogija, Psihologija, Predškolsko vaspitanje i obrazovanje i Obrazovanje učitelja“, takođe navodi prorektor Mićanović.

Kada je riječ o umjetničkim fakultetima mjesta ima na programima Fakulteta dramskih umjetnosti  (Gluma - 7, Drama i pozorište - 12, Film i mediji - 11), na Fakultetu likovnih umjetnosti (Vajarstvo - 7, Konzervacija i restauracija - 1) i Muzičkoj akademiji (Izvođačke umjetnosti – 13, Opšta muzička pedagogija -4).  Popunjena mjesta su na programima FLU: Slikarstvo i Grafički dizajn.

„Preporučujem kandidatima da tokom ljeta razmisle o svojoj budućnosti i da je grade zajedno sa nama, te da se prijave na konkurs Univerziteta Crne Gore u III upisnom roku, koji će biti raspisan početkom septembra“, poručuje prorektor Mićanović.

Broj posjeta : 1403

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.