Rektorat, 22.04.2017

Profesori Muzičke akademije na EAS konferenciji u SalcburguPredstavnici Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore, venredni profesor Jelena Martinović Bogojević i doc. dr Vedrana Marković  učestvuju kao izlagači na 25. godišnjoj konferenciji  vodeće evropske asocijacije muzičkih pedagoga European Association for Music in Schools  (EAS), kao i šeste regionalne konferencije svjetske asocijacije ISME, koja se održava na prestižnom Univerzitetu Mocarteum (Univerzität Mozarteum) u Salcburgu (Austrija).

Profsorica Jelena Martinović Bogojević je postavljena od EAS-a za Nacionalnog koordinatora za Crnu Goru, te će na konferenciji učestvovati i u radu grupe Nacionalnih koordinatora, koju čine predstavnici iz 29 evropskih zemalja. 

Tema ovogodišnje konferencije nosi naziv Joint (Ad) venture Music/Networking as a Challenge of Music Teachers i ima za cilj podsticanje institucionalnog povezivanja i umrežavanja u cilju promocije i poboljšanja muzičkog obrazovanja u obrazovnim sistemima evropskih zemalja.