Studentski parlament dodjeljuje 6.000 eura za stipendije Studentska solidarnost
Studentski parlament dodjeljuje 6.000 eura za stipendije Studentska solidarnost

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG) po treći put dodjeljuje stipendije „Studentske solidarnosti” čiji je fond 6.000€, za 15 studenata Univerziteta Crne Gore. 

Sam projekat pod nazivom „Studentska solidarnost” realizuje se sa osnovnim ciljem i željom da pomogne studentima koji se nalaze u nepovoljnom socijalnom položaju, a koji su tokom studija postigli zavidne rezultate i koji ujedno iskazuju visok stepen učešća u studentskom, humanitarnom, građanskom i sportskom aktivizmu. Praksa koja je uvedena opravdala je da projekat „Studentska solidarnost“ postaje tradicionalna aktivnost, kroz koju solidarnost, podrška i kolektivna odgovornost treba da budu od ključnog značaja kada je u pitanju studentska populacija.

Projekat koji  podrazumijeva dodjelu 15 stipendija studentske solidarnosti, nastavljen je i u ovoj godini. Dosadašnji iznos od 300 eura koji se dodjeljivao studentu dobitniku stipendije, uvećan je na 400 eura shodno odluci Skupštine Studentskog parlamenta UCG, što je adekvatan odgovor povećanju troškova života i svih obaveza koje imaju studenti tokom studiranja. Studentski parlament Univerziteta Crne Gore je u prethodnoj godini organizovao i sproveo niz sličnih aktivnosti, a u 2023. godini kao jedan od značajnijih ciljeva je pokazivanje solidarnosti, humanosti i zajedništva kroz različite projekte i aktivnosti.

U nastavku je tekst konkursa u cjelosti:

Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendije ima student Univerziteta Crne Gore koji  ispunjava sljedeće uslove:

  • da je student Univerziteta Crne Gore
  • da on i/ili član njegove porodice ostvaruje/u pravo na socijalno primanje kod Centra za socijalni rad
  • da doprinosi studentskom/građanskom aktivizmu, sportu ili kulturi kroz rad u studentskim organizacijama, nevladinom sektoru ili učešćem u takmičenjima i manifestacijama iz oblasti kulture i sporta.

Uz prijavu za dodjelu stipendije, kandidati obavezno dostavljaju:

  • potvrdu o studiranju
  • potvrdu Centra za socijalni rad iz opštine prebivališta
  • potvrdu o doprinosu studentskom/građanskom aktivizmu (od studentske organizacije ili NVO sektora)
  • dokaz o rezultatu ostvarenom na sportskom takmičenju.

Po ovom konkursu se dodjeljuje 15 stipendija, i to:

  • šest (6) stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti društvenih nauka
  • šest (6) stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz prirodnih nauka
  • tri (3) stipendije za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti umjetnosti (Fakultet dramskih umjetnosti, Muzička akademija i Fakultet likovnih umjetnosti).

Stipendija iznosi 400,00 EUR i isplaćuje se u dvije rate po 200.00 EUR po semestru,  prenosom sredstava na žiro račun dobitnika stipendije.

Dodijeljena sredstva iz stava 1 ovog člana su bespovratna.

Uslovi, kriterijumi i postupak za dodjelu stipendije su propisani Pravilnikom o kriterijumima, načinu, uslovima i visini stipendija studentima Univerziteta Crne Gore u okviru projekta „Studentska solidarnost“, br. 251 od 17.11.2020. godine (uz izmjene izvršene Odlukom Skupštine Studentskog parlamenta UCG br. 01 – 708/1 od 16.01.2023. godine).

Prijave na Konkurs se podnose radnim danima u periodu od 10 do 13 časova,  zaključno sa 2. februarom 2023. godine u 13 časova.

Prijave se predaju neposredno kancelariji SPUCG u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, poštom ili mailom skeniranu (pdf format) dokumentaciju na adresu: spucg@ucg.ac.me.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Više informacija kao i prečišćeni tekst Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini stipendija studentima Univerziteta Crne Gore u okviru projekta „Studentska solidarnost“ zainteresovani studenti mogu pronaći na sajtu: www.spucg.ac.me.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.