Rektorat, 02.01.2017

Novi broj časpisa „Sport Mont“ 1. februaraNovi broj časpisa „Sport Mont“ 1. februara

Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore objaviće 1. februara novo izdanje naučnog časopisa „Sport Mont“.

Časopis izlazi 15 godina, a u 47. broju, donosi deset naučnih radova iz oblasti sportskih nauka i medicine. Autori radova su, osim profesora i saradnika sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, i njihove kolege iz Srbije, Kosova, Albanije i Indonezije. 

Glavni urednik časopisa je prof. dr Duško Bjelica, a priprema ga međunarodna redakcija sastavljena od stručnjaka iz Crne Gore, Turske, Srbije, Rusije, Makedonije, Bulgarske, Albanije i Bosne i Hercegovine.

Marko Gušić, Slavko Molnar, Mića Radaković sa Univerziteta u Novom Sadu, Stevo Popović  sa Univerziteta Crne Gore i Bojan Mašanović iz Srednje poljoprivredne škole u Bačkoj Topoli autori su rada „Sport - specifični morfološki profil: Razlike u antropometrijskim karakteristikama između vrhunskih fudbalera i rukometaša“.

Aida Bendo i Kujtim Haxholli sa Univerziteta sporta u Tiran i bavili su se temom „Poboljšanje ravnoteže kroz vježbe joge“, dok su se autori iz Indonezije Soetanto Hartono i Sukadiono MM sa Državnog Univerziteta Surabija i  Univerziteta Muhamadia bavili efektima natrijum bikarbonata i natrijum citrata na pH krvi, HCO3 - laktat metabolizam i vrijeme do iscrpljenosti. 

Rad „0dsustvo kao posljedica bolova u donjem dijelu leđa i uticaj gojaznosti na produžetak roka” rad je Dafinë Ibrahimi Kaçuri sa Instituta medicine rada iz Obilića i Vjollce Sahatçiu Meka sa Univerziteta u Prištini sa Kosova.

Ivan Vasiljević, Jovan Gardašević, Miroslav Kezunović i Danilo Bojanić sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerzitet Crne Gore napisali su rad „Obim struka kao indikator aabdominalne gojaznosti u srednjem životnom dobu“. Odnosi između biomehaničkih parametara i statičke snage ruku kod djece ometene u razvoju tema je rada Slobodana Andrašića, Milana Cvetkovića, Darijana Ujsasija i Dejana Orlića sa Univerziteta u Novom Sadu i Zorana Milića sa Visoke stručne škole u Subotici.

Milovan Ljubojević, Aldijana Muratović, Marija Bubanja sa Univerzitet Crne Gore bavili su se strukturom kognitivnih sposobnosti i vještina spasilaca na vodi, dok je Dragan Krivokapić u svom radu razmatrao teorije zamorenosti u sportu.

Povezanost performansi sprinta sa antropometrijskim parametrima kod mladih fudbalera tema je kojom su se bavili Arjan Hyka, Edmond Bicoku, Ali Mysliu sa Univerziteta „Aleksandar Kshuvani“ iz Elbasana i Agron Cuka sa Univerziteta sporta u Tirani.

Istorijski razvoj skijanja: Studija izučavanja na području Durmitora tema je rada čiji su autori Rajko Milašinović i Duško Bjelica sa Univerziteta Crne Gore.

Časopis, koji se objavljuje tri puta godišnje na engleskom jeziku, indeksiran je u bazama EBSCO Publishing Inc, Index Copernicus, ERIH PLUS, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index, InfoBase Index, SafetyLit, Electronic Journals Library, UB Leipzig, Mercyhurst University Libraries, EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek), WZB Berlin Social Science Center, Genamics JournalSeek, UTS: Library, Global Impact Factor, Google Scholar.

Prethodni brojevi „Sport Mont-a“ dostupni su na sljedećem linku http://www.sportmont.ucg.ac.me/, a broj koji izlazi 1. februara, u elektronskom formatu možete preuzeti ovd

Dokumenti