ULISEUS mreža evropskih univerziteta: Nedjelja istraživača na Univerzitetu u Đenovi
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Na Univerzitetu u Đenovi (UniGe) je od 24. do 26. maja 2023. godine održan trodnevni sastanak članica mreže evropskih univerziteta ULISEUS (ULYSSEUS), kome od decembra 2022. godine pripada i Univerzitet Crne Gore.  

Inovacije, istraživanje i transfer znanja u turizmu, umjetnosti i nasljeđu bila je krovna tema susreta koja je imala za cilj da poveže raznorodna istraživanja vezana za turizam, umjetnost i kulturnu baštinu sa izazovima i mogućnostima prinicipa održivosti i novih tehnologija kroz ispitivanje mogućnosti za različite oblike interdisciplinarne saradnje i transfera znanja, zajedničkih projekata, radionica, seminara, ljetnjih škola, mobilnosti, kao i joint/double diploma, između članica Ulysseus mreže evropskih univerziteta.

Na poziv profesora sa Departmana za arhitekturu i dizajn Univerziteta u Đenovi sastanku je prisustvovala prodekanka za međunarodnu saradnju Arhitektonskog fakulteta UCG, prof. dr Slavica Stamatović Vučković, a ispred Fakulteta za turizam i hotelijerstvo UCG saradnica u nastavi Milica Katnić. Pored domaćina Univerziteta u Đenovi, sastanku su prisustvovali predstavnici sa još 5 univerziteta, članica ULISEUS mreže: Univerziteta u Sevilji, Španija (USE), Univerziteta Cote d’Azur u Nici (UCA), Francuska; Tehničkog univerziteta u Košicama (TUKE), Slovačka; Centra za menadžment u Inzbruku (MCI), Austrija i Univerziteta primijenjenih nauka Haaga–Helia iz Helsinkija, Finska.

Naredni događaj ULISEUS mreže je konferencija COMPASS Conference: Transferable Skills for Research & Innovation, koja će se održati 4 - 5. oktobra 2023. godine na Univerzitetu primijenjenih nauka Haaga–Helia (Haaga-Helia University of Applied Sciences) u Helsinkiju. Poziv za predaju apstrakta je otvoren do 5. juna 2023. godine.

Više o ovoj konferenciji dostupno je na linku: https://ulysseus.eu/events/compass-transferable-and-complementary-skills-conference/   

Više informacija o ULISEUS mreži evropskih univerziteta:  https://ulysseus.eu/

Spisak učesnika (Excel) koji se mogu kontaktirati za dalju saradnju:  https://ulysseus.eu/

** COMPASS je dobio sredtsva iz Horizon 2020 programa za istraživanje i inovacije u okviru sporazuma o grantu.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.