Na Univerzitetu Crne Gore  završna konferencija Her Cyber Tracks na jesen
Na Univerzitetu Crne Gore  završna konferencija <span class="CyrLatIgnore"> Her Cyber Tracks </span> na jesen

Univerzitet Crne Gore i Centar za razvoj sajber kapaciteta Zapadnog Balkana u okviru inicijative Her Cyber Tracks, organizovaće finalnu konferenciju na jesen, na Univerzitetu Crne Gore, u Podgorici. Riječ je o inicijativi u kojoj učestvuju tri partnerske zemlje ovog regionalnog centra, Crna Gora, Slovenija i Francuska, a koja pruža ciljane aktivnosti izgradnje sajber kapaciteta za ženske predstavnice uključene u nacionalne i međunarodne procese donošenja politika i međunarodne pregovore u području kibernetičke sigurnosti.

Uključivanje međunarodne inicijative Her Cyber Tracks u aktivnosti Centra nadopunjuje agendu ovog centra sa promovisanjem jednake, pune i značajne zastupljenosti oba pola u osmišljavanju i primjeni međunarodnih strategija sajber bezbjednosti.

Projekat nudi sveobuhvatan kurikulum s ciljem osnaživanja budućih kreatorki politika i rukovoditeljki  skupa vještina za sajber bezbjednost i promoviše zastupljenost i učešće  žena koje žele dati svoj doprinos Informaciono komunikacionim politikama.

Podsjećamo, Centar za razvoj sajber kapaciteta Zapadnog Balkana (Western Balkans Cyber Capacity Center) je prvi centar ove vrste na Zapadnom Balkanu koji će biti lociran u zgradi Naučno-tehnološkog parka, osnovanog u partnerstvu Vlade Crne Gore i Univerziteta Crne Gore uz zajedničku viziju da postane ključno mjesto na kojem će se spajati inovativni i kreativni pojedinci i projekti, uz intenzivnu saradnju najvažnijih stejkholdera preduzetničkog procesa - nauke i privrede. 

Univerzitet Crne Gore je u vrlo oštroj regionalnoj konkurenciji, pružio podršku za uspostavljanje ovog centra u Crnoj Gori, otvarajući time za Univerzitet mogućnost da se pozicionira kao mjesto okupljanja elitnih stručnjaka iz informaciono-komunikacionog sektora, gdje će se izvoditi savremeni obrazovni programi u saradnji sa evropskim i regionalnim partnerima.

Pored partnerskih institucija, Univerziteta Crne Gore, vlada Crne Gore, Francuske i Slovenije, razmatrana su partnerstva sa međunarodnim organizacijama i mogućnosti pristupanja trećih zemalja Centru.

Centar za razvoj sajber kapaciteta na Zapadnom Balkanu je vođen trostrukim pristupom koji podrazumijeva širenje sajber kulture, jačanje operativnih kapaciteta  i podsticanje regionalne saradnje. Pokriva tri različite oblasti: borbu protiv sajber kriminala, sajber bezbjednost i  međunarodnu sajber saradnju.

Western Balkans Cyber Capacity Center u Podgorici osnovan je s ciljem podrške regionalnoj saradnji. Pruža obuku o sajber bezbjednosti sigurnosti, borbi protiv sajber kriminala, a ujedno je i podrška međunarodnoj sajber saradnji, kao i promociji saradnje sa državama članicama Evropske unije, a u cilju podrške zemljama Zapadnog Balkana na njihovom putu prema evropskim integracijama.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.