Rektorat, 13.03.2017

Uskoro regionalna lista potencijalnih mentora za doktorske studijeRektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić učestvovala je u radu Regionalne platforme za saradnju u oblasti visokog obrazovanja i istraživanja, koja je organizovana na Univerzitetu u Ljubljani.

Cilj sastanka bilo je informisanje predstavnika Regionalne platforme o preduzetim aktivnostima na usaglašavanju akcionog plana za narednu godinu.Na sastanku je saopšteno da bi zajednička lista potencijalnih mentora i članova odbora doktorskih studija trebalo da bude pripremljena u najskraćem roku, kao i lista opreme za istraživanje. Obje liste trebalo bi da budu objavljene na web stranicama članica Platforme. Na Platformi se razgovaralo i o zajedničkim doktorskim programima, koji su u pripremi.

Primarni cilj Regionalne platforme je razvoj i promocija saradnje između 11 univerziteta sa prostora Zapadnog Balkana, kao i priprema zajedničkih aktivnosti u oblasti doktorskih studija.

Članovi Platforme su Univerzitet Crne Gore, Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Zagrebu, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet Durrës iz Albanije, Univerzitet „Goce Delčev“ iz Štipa, Univerzitet „Sveti Klement Ohridski“ iz Bitole, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Prištini i Univerzitet u Tirani.