Univerzitet Crne Gore na konferenciji Berlinskog procesa: Partnerstvo univerziteta regiona je partnerstvo za Evropu  
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović učestvovao je na zajedničkoj godišnjoj Konferenciji o nauci u okviru Berlinskog procesa. Konferencija Partnerstvo za izvrsnost – Partnerstvo za Evropu okupila je ključne predstavnike institucija Zapadnog Balkana, čije su djelatnosti nauka, obrazovanje, istraživanje i inovacije.

Ove godine Albanija je domaćin samita Berlinskog procesa, koji je od 2014. godine uspostavljen kao platforma za  saradnju zemalja regiona na nivou visokih zvaničnika, sa ciljem razvoja regiona u skladu sa evropskim vrijednostima. Od 2015. godine Berlinski proces uključuje posebno poglavlje koje se bavi naukom, obrazovanjem, istraživanjem, inovacijama, transferom tehnologije, kojim koordinira Njemačka nacionalna akademija nauka Leopoldina. Konferencija u Albaniji je sedma godišnja konferencija Berlinskog procesa na ovu temu.

„Konferencija je bila dobra osnova za razmjenu ideja i  uspostavljanje veza  koje su od suštinskog značaja za unapređenje zajedničkog akademskog,  istraživačkog i inovativnog potencijala. Zaključci ove diskusije treba da odrede budući kurs kretanja univerziteta regiona i zajedničkih napora ka evropskoj integraciji. S obzirom na postignute uspjehe Univerziteta Crne Gore, pogotovo iskorake koji su napravljeni sa članstvima u evropskim mrežama univerziteta kakva je ULISEUS, može se reći da je Univerzitet Crne Gore snažno učvrstio svoju poziciju u Evropskom prostoru visokog obrazovanja“, kazao je rektor Božović.

Na konferenciji u Tirani, predstavnici institucija Zapadnog Balkana, čije su djelatnosti nauka, obrazovanje, istraživanje i inovacije, diskutovali su  na tri ključne teme. Prva je Procjena napretka visokog obrazovanja, istraživanja i inovacijske zajednice na Balkanu i Jugoistočnoj Evropi, ka integraciji u okvire Evropske unije. Druga je Kreiranje izvrsnosti na Balkanu kroz pametne instrumente i udruženja, i treća Razvoj prilagođenih šema mobilnosti za studente, istraživače i profesionalce, uključujući (ponovno) povezivanje akademske dijaspore sa  zemljama iz kojih potiču.

Zaključci i preporuke sa Konferencije će biti dio agende na predstojećem 9. Samitu lidera država i vlada Zapadnog Balkana, zakazanog za 16. oktobar 2023. u Tirani.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.