Univerzitet Crne Gore – predvodnik u sajber bezbjednosnim edukacijama
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Univerzitet Crne Gore je bio domaćin trodnevnog Evropskog foruma HerCyberTracks , finansiranog od strane Njemačkog Federalnog Ministarstva spoljnih poslova i sprovedenog u partnerstvu sa Njemačkom Agencijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i ITU-D, uz podršku Regionalnog Centra za izgradnju sajber kapaciteta (WB3C).

Ovaj forum okupio je preko 50 učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana, Švajcarske, Njemačke, Norveške, Ukrajine, Moldavije i Gruzije, s jasnim ciljem - unapređenje kapaciteta žena u oblasti sajber bezbjednosti koje aktivno učestvuju u nacionalnim i međunarodnim procesima i pregovorima o sajber bezbjednosti. Centralni fokus foruma bio je na prevazilaženju postojećih neravnoteža koje žene susrijeću u oblasti sajber bezbjednosti, pružajući sveobuhvatan program obuke koji ima za cilj osnaživanje budućih liderki u ovoj oblasti.

Forum je svečano otvorio niz visokih zvaničnika, uključujući Jaroslava Pondera, šefa ITU ureda za Evropu, Tadeja Rupela, sajber ambasadora Slovenije, Reginu Griberger, sajber ambasadora Njemačke, Johana Urhesa, prvog savjetnika Ambasade Francuske u Crnoj Gori, Dušana Polovića iz Ministarstva javne uprave i Petera Lundberga, stalnog predstavnika UN-a u Crnoj Gori. Ovi zvaničnici su istakli značaj ovog događaja kao izuzetan doprinos razvoju regionalne i međunarodne saradnje u oblasti sajber bezbjednosti.

Tokom foruma, dr. Andreja Mihailović i dr. Isidora Stanković su predstavile aktivnosti Univerziteta Crne Gore u domenu sajber bezbjednosti, koje pored partnerstva sa Regionalnim Centrom za sajber bezbjednost (WB3C), uključuju i sprovođenje edukativnih programa Evropskog koledža za odbranu i bezbjednost,  pod čijim će pokroviteljstvom UCG zvanično početi sa obukama u januaru 2024. u saradnji sa ključnim evropskim institucijama za pružanja obrazovanja na strategijskom nivou u oblasti Zajedničke politike bezbjednosti i odbrane (CSDP) Evropske Unije. Takođe su predstavljene i inicijative Univerziteta Crne Gore u domenu uspostavljanja strateških privatno-javnih partnerstava na nacionalnom nivou sa ciljem modernizacije nastavnih sadržaja u skladu sa zahtjevima digitalne transformacije. Osim toga, predstavljen je i novi multidisciplinarni master program "Informaciona bezbjednost" koji će se izvoditi na engleskom jeziku u okviru Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije UCG-a, koncipiran u skladu sa standardima vodećih evropskih Univerziteta. Ovim programom se obezbjeđuje obrazovanje visokokvalifikovanog kadra u oblasti koja trenutno pati od nedostatka stručnjaka, doprinoseći razvoju društvene otpornosti na bezbednosne rizike i prijetnje, posebno u oblasti kibernetičke bezbjednosti. Imajući u vidu izmijenjeni ambijent u kojem se države sve intenzivnije suočavaju sa incidentima i prijetnjama u kibernetičkom prostoru, program korespondira zahtjevu za unapređenjem institucionalnih kapaciteta javnog sektora kroz obrazovanje stručnjaka za informacionu bezbjednost u skladu sa standardima NATO članica. Budući da digitalna transformacija i jačanje nacionalnih kapaciteta za suočavanje sa sajber kriminalom putem obrazovanja i istraživanja predstavljaju jedan od najznačajnijih razvojnih prioriteta Crne Gore, program je koncipiran sa ciljem da obrazuje inženjere informacione bezbjednosti, za čijim je profilom procijenjena potreba tržišta rada EU od preko 883.000 sa tendencijom daljeg rasta.

Tokom Foruma izuzetno pozitivno su ocijenjeni ostvareni rezultati i posvećenost Univerziteta obrazovanju visoko kvalifikovanog kadra u oblasti informacione bezbjednosti koji se reflektuje kroz spektar pozitivnih efekata na IT zajednicu, ekonomski razvoj i nacionalnu bezbjednost u kibernetičkom prostoru.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.