Konkurs za upis na specijalističke i master u II roku biće raspisan sjutra
Konkurs za upis na specijalističke i master u <span class="CyrLatIgnore">II</span> roku biće raspisan sjutra

Univerzitet Crne Gore raspisaće sjutra konkurs za upis na master studije koje se finansiraju iz Budžeta (120 ECTS), kao  i za  specijalističke studije, u drugom roku.

Konkursi će biti objavljeni na sajtu Univerziteta Crne Gore (www.ucg.ac.me), kao i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori.

Prijava na konkurs za oba nivoa studija se podnosi 6. oktobra 2023. godine studentskoj službi organizacione jedinice, u okviru radnog vremena te službe.

Za upis na budžetske master studijske program, kandidati su dužni da polože prijemni ispit za sve studijske programe master studija, koji će biti organizovani 7. oktobra 2023. godine. Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i internet stranici organizacione jedinice.

Uslovi, kriterijumi i postupak upisa na oba nivoa studija bliže su uređeni pravilnicima koji su objavljeni ina internet stranici Univerziteta Crne Gore, kao dokumenti pod nazivom: Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore  i Pravila studiranja na postdiplomskim studijama.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja obaviće se zaključno sa 9. oktobrom 2023. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Detalji konkursa biće dati u tekstovima konkursa.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.