Raspisan tender za adaptaciju objekta Tehničkih fakulteta UCG
Raspisan tender za adaptaciju objekta Tehničkih fakulteta UCG

U skladu sa kontinuiranim naporima Univerziteta Crne Gore da unaprijedi infrastrukturu i uslove studiranja, Uprava za kapitalne projekte raspisala je otvoreni postupak javne nabavke za izbor izvođača radova na adaptaciji objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore. Vrijednost ovog značajnog projekta iznosi 950 hiljada eura bez PDV-a, odnosno 1.149.500,00 eura sa PDV-om. Predmet javne nabavke je sanacija eksterijera zgrade, obuhvatajući fasadnu bravariju i fasadu, kao i hidroizolaciju dijela krova Tehničkih fakulteta.

Rektor prof. dr Vladimir Božović ističe da je ova inicijativa dio šire strategije Univerziteta da modernizuje svoje objekte i ona predstavlja početak nove etape rekonstrukcije, koja se između ostalog pokretanjem ove javne nabavke sprovodi u saradnji sa Upravom za kapitalne projekte. Rektor naglašava da je cilj osigurati kvalitetno okruženje za studiranje i naučno-istraživački rad putem infrastrukturnih poboljšanja objekata Univerziteta Crne Gore.

Ponude za učešće na tenderu podnose se do 28. decembra do 10:00 sati, a rok važenja ponuda ne može biti kraći od 90 dana. Odluka o izboru najpovoljnije ponude će se donijeti najkasnije do 26. februara 2024. godine, dok je maksimalni tehnički rok za završetak predmetnih radova postavljen na 150 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Osim navedenog, Uprava za kapitalne projekte u plan javnih nabavki za tekuću godinu uvrstila je izgradnju sportske dvorane za Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, čija je vrijednost 1.815.000 eura sa uračunatim PDV-om. Pored toga, planirana je i izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću, s projektovanim iznosom od 4 miliona i 235 hiljada eura, takođe s PDV-om. Sredstva za ova ulaganja već su izdvojena iz kapitalnog budžeta za 2023/24. godinu.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.