Rektorat, 01.02.2018

Univerzitet Crne Gore pozitivno poslujeUniverzitet Crne Gore pozitivno posluje

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore usvojio je Konsolidovani finansijski izvještaj za 2017. godinu i  dostavio ga nadležnim ministarstvima Vlade Crne Gore na dalji postupak.

Konsolidovani finansijski izvještaj, koji obuhvata sve univerzitetske jedinice i Rektorat, ukazuje na evidentno pozitivno poslovanje Univerziteta Crne Gore jer su prihodi veći za 284.100,48 eura nego  rashodi.  

Do ovog podatka se dolazi na osnovu razlike između kumulativnih prihoda koji su iznosili 29.373.697,03 eura i kumulativnih rashoda u iznosu od 29.089.596, 55 eura.

„Očigledno je da je Univerzitet Crne Gore ostvario pozitivan rezultat i da je finansijski stabilan. Ova stabilnost je upravo rezultat cjelokupnog pozitivnog poslovanja, kao i preduzetih mjera i aktivnosti koje su uticale da Univerzitet koristi raspoloživa sredstva efikasno i ekonomično“, zaključio je predsjednik Upravnog odbora prof. dr Duško Bjelica.

Univerzitet Crne Gore se najvećim dijelom finansira iz sredstava  Budžeta Crne Gore u iznosu od 17.357.228,40 eura, i iz sopstvenih sredstava ostvarenih od naplaćenih školarina, realizovanih komercijalnih ugovora, međunarodnih i nacionalnih projekata, donacija, u iznosu od 12.016.468, 99 eura.