Rektorat, 15.02.2018

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetimaRektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić razgovarao je sa turskim ambasadorom u Crnoj Gori Serhatom Galipom o mogućnostima za unapređenje postojeće i uspostavljanje nove saradnje sa visokoškolskim ustanovama u Turskoj.

Posebna pažnja na sastanku posvećena je izučavanju turskog jezika na Univerzitetu Crne Gore. U tom kontekstu, na sastanku je saopšteno da bi izučavanje i bolje poznavanje turskog jezika doprinijelo naučnoistraživačkom radu u društveno-humanističkim naukama. Posebno, ako se ima u vidu da Crna Gora i Turska dijele zajedničku kulturu i istoriju i da postoji veliki broj dokumenata u turskim državnim arhivima koji nijesu prevedeni na naš jezik.  

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali su o mogućnosti za uspostavljanje bliže saradnje sa turskim univerzitetima. Trenutno, Univerzitet Crne Gore, osim bilateralne saradnje, sa turskim univerzitetima sarađuje i kroz program Evropske unije Erasmus plus i program razmjene studenata i osoblja Mevlana, koji finansira Vlada Turske. Član je i Balkanske univerzitetske asocijacije, čiji je osnivač Univerzitet u Trakiji, sa kojim Univerzitet Crne Gore sarađuje kroz Mevlana program.

Rektor Nikolić je ukazao da se univerzitetska i saradnja dvije zemlje može, osim u oblasti  društveno-humanističkih nauka, dalje razvijati i u oblasti tehničko-tehnoloških nauka i umjetnosti.

Ambasador Galip kazao je da će turska Agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju u Crnoj Gori (TIKA) nastaviti da finansira izgradnju Fakulteta dramskih umjetnosti u okviru  Univerzitetskog kompleksa – Akademija umjetnosti na Cetinju. On je pozvao Univerzitet Crne Gore da naredne godine prijavi projekte koje bi mogla da finansira TIKA.

Sastanku su, osim rektora Nikolića i ambasadora Galipa, prisustvovali i prorektorica Univerziteta Crne Gore prof. dr Đurđica Perović i v.d. direktora turskog kulturnog centra „Yunus Emre“ Can Güray.