Rektorat, 10.04.2017

Uskoro novi integrisani web portal UniverzitetaRadna verzija novog integrisanog web portala Univerziteta Crne Gore, koji bi u narednom periodu trebalo da zamijeni postojeći sajt UCG i heterogeni sistem sajtova univerzitetskih jedinica, centara, projekata i istraživačkih grupa, predstavljen je danas dekanima, direktorima, prorektorima, šefovima studijskih programa i direktorima centara u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru.

Novi integrisani web portal Univerziteta Crne Gore odgovaraće svim savremenim standardima u dizajnu, navigaciji, formi i sadržaju, a prije svega u upotrebljivosti, jer će biti izrađen u state-of-the-art ICT tehnologijama.

Uz moderan grafički i tehnički dizajn, novi portal imaće dobar prikaz na svim tipovima uređaja, udobnu navigaciju, višejezičnost, povezanost sa društvenim mrežama, kao i mogućnost pretrage.

Ovaj pristup, kako je saopšteno na prezentaciji, svojstven je univerzitetima u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama i značajno je ispred regiona. Između ostalog, ovo je i razvojna platforma koja će omogućiti nove servise, prvenstveno studentima.

Ključni cilj i dugoročna vizija ove aktivnosti je razvijanje komunikacione platforme ka unutrašnjoj i spoljnjoj javnosti, koja će omogućiti bolju vidljivost Univerziteta i njegovih jedinica, studijskih programa, centara, ali i istraživačkih timova i drugih aktera uključenih u nastavu, naučno-istraživački i umjetničko-istraživački rad.

Novi portal Univerziteta trebalo bi svim akterima da postane centralno mjesto za predstavljanje svoga rada, omogući interakciju i komunikaciju kao preduslov i garant kvaliteta rada, obezbijedi vizuelnu prepoznatljivost i jednostavnost kreiranja sadržaja, kroz bezbjedno aplikativno rješenje.

U uređivačkom smislu, funkcionisaće po sistemu uloga (dekan, prodekan, rukovodilac studijskog programa, nastavnik, rukovodilac centra) i privilegija (dozvoljenih operacija po ulogama). Činiće ga dva podsistema - Administrativno-nastavno-naučni i Komunikaciono-publikacioni.

Prvi podsistem odnosi se na administraciju jedinica, centara, studijskih programa, osoblja (opterećenje u nastavi, naučni radovi, projekti, oprema) i koncepcijski i funkcionalno sličan je nastavnom portalu iz kojega je nastao.Komunikaciono-publikacioni podsistem sastojaće se od objava i blogova koji će, osim tekstualnog, imati mogućnost multimedijalnog prikaza i linkovanja, kao i pridruživanja fajlova.