Rektorat

Studenti će steći znanje u advokatskim kancelarijamaPravni fakultet Univerziteta Crne Gore  potpisao je sporazum o saradnji sa Advokatskom komorom Crne Gore. Sporazum su potpisali  dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Velimir Rakočević i predsjednik Advokatske komore advokat Zdravko Begović.

 Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore i Advokatska komora Crne Gore ovim ugovorom su se obavezali da će, između ostalog,  zajednički podsticati širenje teorijskih stavova kroz praktičnu nastavu i obavljanje stručne prakse, doprinositi unapređivanju crnogorske legislative u skladu sa evropskim standardima, podsticati primjenu profesionalne etike, zajednički realizovati projekate, predavanja, seminare, radionice, okrugle stolove, naučne skupove, promovisati evropsko i uporedna prava.

Advokatska komora će preko svojih advokata učestvovati u radu praktičnog oblika nastavne aktivnosti. Pri tom će se studentima tumačiti iskustva iz postupaka u kojima učestvuju, kao što su krivični, parnični, vanparnični i drugi postupci, uključujući  i pravne postupke, kao što su davanje pravnih mišljenja, pisanja tužbi, žalbi, molbi, predstavki i drugih podnesaka, a uputiće ih i u druge pravne poslove, u domenu ostvarivanja prava fizičkih i pravnih lica. 

Advokatska komora će organizovati edukaciju studenata kod advokata, u zajedničkim advokatskim kancelarijama ili advokatskim ortačkim društvima Svale godine, na Dan Fakulteta 27. oktobra), Komora će uručiti nagradu diplomiranom studentu koji je u toj godini, do 10. decembra, osnovne studije završi sa najvećom prosječnom ocjenom.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print