Rektorat, 21.03.2018

Održan seminar o sprečavanju plagijata i etičkim standardimaSeminar o sprečavanju plagijata i etičkim standardima u visokoobrazovnim institucijama koji je Univerzitet Crne Gore danas održao u saradnji sa Savjetom Evrope, samo je jedan u nizu događaja koji će se organizovati  okviru projekta „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“. To je, na otvaranju seminara, najavila prorektorica Univerziteta Crne Gore i predsjednica Naučnog odbora prof. dr Irena Orović.

Miloš Bošković, iz kancelarije Savjeta Evrope, kazao je da je projekat incijativa Evropske unije, te da sama tema nije specifikum Crne Gore već je riječ o problemu na međunarodnom planu. 

Sam projekat, objasnio je Bošković, realizuje se sa Univerziteom Crne Gore kao najvećom visokobrazovnom crnogorskom institucijom, koja može dalje širiti primjere dobre prakse. 

O međunarodnim iskustvima u sprečavanju plagijata govorio je dr Denis Farington, ekspert za obrazovanje i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Jugoistočna Evropa (SEEU) iz Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije.

„Plagijarizam ili prisvajanje tuđeg rada ili djela nije ništa novo. Toga je bilo na univerzitetima i u 15. vijeku, kada su, zbog takvog odnosa, bivali otpušteni. Međutim, sada, u većim sistemima, treba se i sistemski boriti protiv ove pojave“, kazao je Farington.

Farington je ukazao i na postojanje Platforme za etiku, transparentnost i integritet u obrazovanju – koju čine predstavnici 49 zemalja članica Savjeta Evrope. Misija ove platforme je, objasnio je,  razmjena iskustava, dobrih praksi, definisanju smjernica u brobi protiv plagijarizma i izgradnji kapaciteta. 

On je navodio konkretne primjere plagijarizma u Velikoj Britaniji, kao neko ko ima 35 godina iskustva u obrazovanju i 24 godine konsultanskog iskustva u toj oblasti pri Savjetu Evrope.

Prof. dr Zoran Todorović sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu govorio je o etičkim standardima na visokoobrazovnim institucijama.

Na seminaru je prisustvovalo akademsko osoblje i studenti doktorskih i magistarskih studija Univerziteta Crne Gore.