Rektorat, 12.05.2017

Međunarodna saradnja i razmjena važni za kvalitet visokog obrazovanjaMeđunarodna saradnja i razmjena važni za kvalitet visokog obrazovanja

Rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić i dekan Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Dragan Bogojević učestvovali su na 17. Skupštini Agencije univerziteta frankofonije (AUF), koja je od 10. do 12. maja održana u Marakešu, u Maroku.

AUF je operativno tijelo međunarodne organizacije frankofonije. Čine je 854 članice iz 111 zemalja svijeta - Evrope, Amerike, Azije i Afrike.

Univerzitet Crne Gore pridruženi je član AUF-a od decembra 2016. godine i pripada regionalnoj kancelariji Centralna i istočna Evropa, čije je sjedište u Bukureštu, u Rumuniji. Skupština AUF-a održava se svake četvrte godine, a okuplja rektore, predsjednike, direktore i dekane koji na skupu definišu pravce djelovanja i politiku Agencije.

Na Skupštini u Marakešu za novog predsjednika AUF-a izabran je Sorin Mihai Cimpeanu, aktuelni rektor Univerziteta poljoprivrednoh nauka i veterinarske medicine u Bukureštu. Usvojen je novi Statut asocijacije i Strategija rada (2017-2021) i formirano novo tijelo – naučni savjet. Formirana je i nova struktura za članstvo, pa je pored stalnih i pridruženih članica, uveden i član posmatrač.  

Organizovana su i četiri okrugla stola na kojima su predstavljene studije slučaja o različitim izazovima na polju uspostavljanja standarda kvaliteta u visokom obrazovanju, favorizujući međunarodnu saradnju i razmjenu kao najbolji korektiv i doprinos kvalitetu i razvojnim problemima, i ističući opasnosti  globalizacionih procesa.

Na okruglom stolu, kojim je predsjedavao Mohamed Ketata, direktor regionalne kancelarije kojoj pripada Univerzitet Crne Gore, predstavljani su primjeri univerziteta iz Ženeve i iz Kartagine.

Kroz primjere Univerziteta u Kvebeku, Saveza poslodavaca u Libanu, Nacionalnog instituta za administraciju i upravljanje na Madagaskaru pokazano je da je partnestvo univerziteta i tržišta rada ključno za kvalitet modernizacionih procesa u visokom obrazovanju i kvalitet ljudskog resursa.

Jedan od okruglih stolova bio je posvećen osnivanju ženske mreže frankofonih univerziteta s ciljem boljeg uključivanja žena u institucijama visokog obrazovanja i kreiranju javnih politika.

Lejla Saade, predsjednica doktorske škole prava na Bliskom istoku, sa sjedištem u Libanu, izložila je koncept Frankofone opservatorije za rodnu ravnopravnost.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print