Rektorat, 25.04.2018

O primjeni Bolonjske deklaracije u SofijiO primjeni Bolonjske deklaracije u Sofiji

U Sofiji je 24 i 25. aprila 2018. godine održan sastanak Grupe za praćenje implementacije principa Bolonjske deklaracije (Bologna Follow-up Group). Grupu za praćenje implementacije bolonjskih principa čine predstavnici država potpisnica Bolonjske deklaracije, odnosno predstavnici ministarstava, ustanova visokog obrazovanja i relevantnih evropskih institucija.

Prestavnici Crne Gore u Grupi su prof. dr Đurđica Perović, prorektor na Univerzitetu Crne Gore i Biljana Mišović, iz Ministarstva prosvjete.

Na sastanku je  prezentovana finalna verzija Implementacionog izvještaja, koji će biti predmet diskusije na predstojećoj Ministarskoj konferenciji u Parizu, maja 2018. godine.

Takođe,  predstavljen je i prijedlog sadržaja budućeg Implementacionog izvještaja, za izvještajni period 2018-2020. godine.

Predmet diskusije je bila i draft verzija Komunikea, uzimajući u obzir već dostavljene komentare članova predstavnika Grupe za praćenje  implementacije bolonjskih principa. Finalnu verziju Komunikea usvojiće ministri.

Posebna pažnja bila je posvećena izvještaju savjetodavne grupe koja je pripremila dokument, koji će biti predmet razmatranja i usvajanja od strane ministara na Ministarskoj konferenciji, koji se odnosi na pružanje uzajamne podrške zemalja Bolonja familije u implemetaciji tri ključna elementa i to: trocikličnog  sistema kompatibilnog sa Okvirom kvalifikacija i ECTS sistemom; obezbjeđenje kvaliteta u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama za obezbjeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja; i  usklađenost procedura priznavanja u skladu sa Lisabonskom konvencijom.

Predstavnici Bolonja sekretarijata prezentovali su detalje programa predstojeće Ministarske konferencije, maja tekuće godine, koja će se održati u Parizu.